Make your own free website on Tripod.com

גלריית התמונות שלי,בינתיים...

טעות,גלריית הקריקטורות של נעם.


 

מלאכי השמן

נעם השמן מביט אל השממה

ובאותו הזמן מביא חלב למלאכי

נועם השמן

זועק זעקה גדולה על זה שאין כוסכוס

נעם בפעולה

והקהל מוציא סותמי אוזניים.

האירוע נעשה במלות 100 שנה לבית הכנסת בליסבון.

נעם מחייך חיוך טיפשי

והרב מתעצבן

נעם בשיא הפעולה

והקהל יוצא מבית הכנסת.

האירוע נעשה במלות 100 שנה לבית הכנסת בליסבון.